logo hr wellbeing forum

Odporne organizacje – atrakcyjni pracodawcy na miarę wyzwań obecnych czasów

Po ponad dwóch latach od wybuchu pandemii coraz bardziej zauważalne stają się zmiany na rynku pracy, za które jest ona odpowiedzialna. Jedną z wyraźniejszych jest zwiększone dbanie o zdrowie, nie tylko fizyczne oraz profilaktyka. Coraz większa grupa Polaków skupia się na wyważeniu balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Negatywny wpływ pracy na zdrowie psychiczne jest również dla wielu z nich głównym powodem w poszukiwaniu nowej pracy.

Alan Bartman w artykule na portalu bankier.pl przedstawia wnioski z przeprowadzonego przez pracuj.pl badania „Nowe oblicza pracy”, z którego wynika, iż prawie co drugi Polak rzuciłby pracę, bez znalezienia innej, jeżeli obecna oddziaływałaby negatywnie na jego zdrowie psychiczne. Ponadto, co trzeci Polak aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. Wynik ten dotyczy najliczniejszej grupy ankietowanych w wieku 18-24, która regularnie odpowiada na ogłoszenia o pracę. 

Zbliżający się okres „czasu oszczędzania” stawia pracodawców przed wyzwaniem utrzymania kadry z zachowaniem balansu pomiędzy oczekiwaniami pracowników a możliwościami budżetowymi. – Poruszymy ten ważny temat, podczas dyskusji w sesjach panelowych już 15 i 16 września na konferencji HR Wellbeing Forum.

wykres pracowników

Pandemia zmieniła nasz sposób myślenia o zdrowiu, pracy, a także organizacji swojego życia, między innymi przez pracę zdalną.

Jej skutki silnie odczuwamy teraz i będziemy jeszcze w przyszłości. Z raportu Devire “#RynekZmianyPracy 2021” dowiadujemy się, że aż 39% ankietowanych zapytanych o swoje zdrowie psychiczne twierdzi, że ucierpiało ono w pandemii

Sposoby w jaki organizacje umiały zaadaptować się i zareagować na zmiany, z którymi zmierzyliśmy się na początku pandemii, nie zawsze sprostały potrzebom pracowników, co wywołało w nas falę rezygnacji. Nowe doświadczenie, którego nabraliśmy skłoniło nas również do zmiany priorytetów i uświadomiło, że dobrostan pracowników jest niezwykle ważny. Dbanie o dobrostan pracowników jest aktualnie jednym z wyznaczników atrakcyjności pracodawcy i kluczem do utrzymania kadry.

Podczas konferencji HR Wellbeing Forum, Edyta Mika (Associate Director w CBRE), w swoim wystąpieniu Post pandemiczny pracownik w post pandemicznym środowisku pracy – podejmie temat trendów i wyzwań dla pracodawców. Poruszone zostaną istotne kwestie, takie jak zmiana oczekiwań pracowników i ich wpływ na rynek pracy. Poszukamy odpowiedzi na pytania: Jakie będą biura przyszłości? Co to znaczy produktywne środowisko pracy? Czy dobrostan pracownika jest kosztem czy inwestycją? A także wyjaśnimy co w praktyce oznacza środowisko pracy WELL i czy wpływa na efektywność biznesową? Jak znaleźć równowagę pomiędzy potrzebami pracowników, wyzwaniami stawianymi przez rynek a potrzebą efektywności biznesowej, w tym kosztowej?

Wyzwanie dla pracodawców - jak utrzymać kadrę?

Wyniki badań są jednoznaczne i potwierdzają, że jeżeli pracodawcy zależy na utrzymaniu kadr, najważniejszym argumentem są finanse. Zwiększenie wynagrodzenia to czynnik, który w jeszcze większym stopniu niż w minionym roku wpływa na chęć kontynuowania zatrudnienia w danej firmie (odnotowano wzrost z 79,2 proc. do 85,9 proc.). Kolejnym, drugim czynnikiem są premie finansowe (76,2 proc.). Dodatkowymi powodami wymienionymi przez pracowników są także: poprawa atmosfery w miejscu pracy, wprowadzenie programów umożliwiających zachowanie work-life balance, możliwości rozwoju ścieżek kariery, elastyczne godziny pracy i bezpłatna opieka medyczna. 

Programy wellbeingowe to odpowiedź na aktualne potrzeby pracowników.

Podczas konferencji HR Wellbeing Forum radca prawny Karolina Kanclerz z PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global przedstawi trendy zmian w prawie pracy w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa stabilnego zatrudnienia i wellbeingu psychicznego. Zmiany, które nieuchronnie zostaną zaimplementowane w prawodawstwie wszystkich państw członkowskich UE w zakresie Dyrektywy work-life balance. A także Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, która rewolucjonizuje polskie prawo pracy. 

Dobrymi praktykami ze zrealizowanych strategii podzielą się także Małgorzata Furtak (Santander Bank Polska) oraz Emilia Brzóska (GrowSPACE Poland) w wystąpieniu – Tworzenie planów i strategii działań Wellbeing na przykładzie programu Emocjonalne BHP. Wyjaśnimy jak działać w zgodzie z przepisami, ale przede wszystkim skutecznie i z sensem. A także opowiemy jak wdrożyć zintegrowane podejście do zdrowia psychicznego w oparciu o badanie potrzeb, wyznaczenie celu strategicznego i działanie według planu, w ciągle zmieniającym się otoczeniu. 

Ile kosztuje nas rezygnacja z benefitów?

50 proc. Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się względem 2020 roku – czytamy w raporcie Santander Consumer Banku “Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022”. 

Czas pandemii, wzrost inflacji, wojna w Ukrainie czy zmiany legislacyjne utrzymują nas w stałym niepokoju. Życie w czasach niepewności skutkuje obniżeniem naszego zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Dodatkowym czynnikiem, który wzmaga kumulujący się w nas stres są pieniądze. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Complutense w Madrycie “Brain, Behavior, and Immunity” – jednym z czynników, które zmniejszają prawdopodobieństwo negatywnych efektów psychicznych po pandemii jest stabilność ekonomiczna, o którą jest teraz w wielu przypadkach bardzo trudno. Niestabilna sytuacja finansowa związana również z utratą pracy i/lub zamknięcia miejsca pracy w wyniku pandemii, a obecnie również z kryzysem gospodarczym, w wielu z nas budzi obawy przed tym, co nadejdzie jutro. W raporcie Nationale-Nederlanden “Pokolenie równoległych światów” czytamy, że ponad jedna czwarta badanych przyznaje, że jest ostrożniejsza w wydawaniu pieniędzy

Indywidualnie rezygnujemy z aktywności fizycznej w płatnych przestrzeniach. Według raportu Nationale Nederlanden 45% badanych wskazało kartę multisport jako benefit, który stracił na znaczeniu w dobie pandemii. Sytuacja finansowa Polaków doprowadziła do tego, że w pierwszej kolejności rezygnujemy z dóbr, które w ogólnym rozrachunku, pozwalają nam się odstresować i utrzymać zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Na znaczeniu zyskują świadczenia z zakresu profilaktyki zdrowia. Jako firmy powinnyśmy zastanowić się jakie benefity wpływają realnie na nasze zdrowie i na jakich obszarach nie powinnyśmy na nich oszczędzać z troski o dobro naszego biznesu i pracowników.

Okazją do rozmowy na ten temat będą wystąpienia Kamila Janika (CEO compani.pl) oraz Beaty Krzos (CEO Instytutu Wellsense) podczas konferencji HR Wellbeing Forum. Przedstawią wnioski ze swoich projektów realizowanych dla Klientów oraz podzielą się dobrymi praktykami. 

Odporny pracownik to odporna organizacja

Wsparcie pracownika w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, powinno stać się priorytetem dla świadomych pracodawców, którym zależy na sukcesie firmy. Wprowadzanie benefitów dla pracowników z zakresu opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego, a także budowania relacji, zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną i odżywianie jest kluczem do utrzymania dobrego zdrowia i dobrostanu w organizacji. Kierując się w działaniu myślą, że odporny pracownik to odporna firma

Benefity pracownicze to także element, który wspiera budowanie więzi i relacji między współpracownikami, których brak bardzo odczuliśmy w okresie pandemii. Wspieranie zatrudnionych w realizowaniu drobnych przyjemności pozwala na utrzymywanie motywacji, która także jest narażona na spadek. Jest to wyzwanie dla pracodawców i działów HR. Szczególnie teraz, gdy nadal duża część z nas pracuje hybrydowo lub zdalnie oraz mierzymy się z uczuciem izolacji i osamotnienia.

72,6% pracowników uważa, że ich pracodawca powinien wprowadzić benefity związane z kondycją psychiczną

– wynika z raportu Activity “Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych. NOWE PORZĄDKI.“

Pandemia skierowania uwagę na zdrowie psychiczne w miejscu pracy. Jednym ze sposobów, w jaki pracodawcy mogą wspierać pracowników, jest wdrażanie programów wellbeingowych. Mogą one pomóc w zmniejszeniu absencji i obniżyć wskaźnik rotacji w firmie, jednocześnie poprawiając wydajność pracowników. Świadoma organizacja, wie, że wzmacnianie odporności pracowników to zminimalizowanie rotacji i zwolnień lekarskich, za którymi stoją koszty.

O tym jak zmierzyć zadowolenie pracowników i ocenić efektywność benefitów podczas HR Wellbeing Forum opowie Karol Wolski (Founder HRMAcademy). W prelekcji Czy szczęście można zmierzyć? – People Analytics w służbie dobrostanu pracowników, zaprezentuje przykłady, miary i analizy, które pomogą nam w efektywnym zarządzaniu budżetem jaki przeznaczamy w HR na budowanie dobrostanu pracowników. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Julia Panek

Marketing Team Leader HR Wellbeing Forum

&

Beata Krzos

Dyrektorka programowy HR Wellbeing Forum